usługi dodatkowe
 • Profesjonalizm
 • Rzetelność
 • Skrupulatność
 • Miła atmosfera
 • Nowoczesność
 • Biuro Rachunkowe
 • Arbitrans Sp. z o.o.
 • ul. Kubiny 8
 • 41-710 Ruda Śląska
 •  
 • biuro: 32 344 74 60
 • 32 344 74 61
 • fax: 32 240 23 83
 • kom.: 608 037 338
 • biuro@arbitrans.rsl.pl


REJESTRACJA FIRMY

Chcesz założyć własną firmę?

Aby zarejestrować Twoją firmę pomożemy Ci prawidłowo wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także niezbędne formularze do ZUS i US.

 • jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki z o.o.
 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki partnerskie


Nauczymy Cię również prawidłowego wystawiania faktur dla swoich kontrahentów i klientów.

W każdej chwili odpowiemy na wszelkie pytania związane z prowadzeniem firmy.


SPORZADZANIE BIZNES PLANÓW

Nasze Biuro Rachunkowe zajmuje się kompleksowym opracowywaniem biznes planów, dotyczących różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych.

Biznes plan to narzędzie planistyczne, służące do oceny opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Jest to element planowania strategicznego, wyznacza cele i zadania przedsiębiorstwa na bazie posiadanych zasobów i środków oraz perspektywy rozwoju.

Biznes plan jest najczęściej tworzony na potrzeby banku. Przedstawia go przedsiębiorstwo - kredytobiorca, w celu udowodnienia, że inwestycja finansowana kredytem będzie rentowna, co pozwoli na spłatę kredytu. Biznes plany tworzy się także np. na potrzeby wniosków o dotacje z Unii Europejskiej.

Biznes plan składa się z opisu planowanej inwestycji oraz prognozy sprawozdania finansowego z projektu inwestycyjnego a także prognozy opłacalności projektu inwestycyjnego.

Biznes plan spełnia dwie zasadnicze funkcje:
 • wewnętrzną - prezentacja wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa na tle uwarunkowań zewnętrznych. Ukazuje mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
 • zewnętrzną - prezentacja przedsiębiorstwa w otoczeniu, ukazanie obecnych i przyszłych szans i zagrożeń, wynikających z otoczenia przedsiębiorstwa


USŁUGI SEKRETARSKIE
 • - redagowanie dokumentów ( umów, pozwów, regulaminów, zarządzeń, pism urzędowych)
 • - tworzenie dokumentów, przepisywanie tekstów, maszynopisanie, skanowanie, fax - owanie, bindowanie, foliowanie, zapisywanie dokumentów na nośniki elektroniczne
 • - sporządzanie pism oraz mail do klientów i Urzędów
 • - formatowanie, nanoszenie poprawek, korekta tekstów w języku polskim
 • - inne uzgodnienia ze zleceniodawcą

Oferta obejmuje tłumaczenie w zakresie najpotrzebniejszych par językowych, jak również w zakresie języków, które nieczęsto można spotkać w ofertach innych firm.
Copyright : ARBITRANS Spółka z o.o. 2010-2019 r.  |  Polityka prywatności