• Profesjonalizm
 • Rzetelność
 • Skrupulatność
 • Miła atmosfera
 • Nowoczesność
 • Biuro Rachunkowe
 • Arbitrans Sp. z o.o.
 • ul. Kubiny 8
 • 41-710 Ruda Śląska
 •  
 • biuro: 32 344 74 60
 • 32 344 74 61
 • fax: 32 240 23 83
 • kom.: 608 037 338
 • biuro@arbitrans.rsl.pl
Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych
 • prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji ryczałtu
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej
 • wyprowadzania zaległości

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

Istnieje możliwość przesyłania nam danych w formie elektronicznej z programów m.in. InsERT, Sage Symfonia, Comarch, KAMSOFT - co zmniejsza koszty prowadzenia ksiąg i przyśpiesza prace oraz wymianę informacji.

Po każdym okresie rozliczeniowym nasi Klienci otrzymują mailowo skrócone sprawozdanie finansowe oraz informację o wysokości składek ZUS i podatków podlegających wpłacie.Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji
 • podatkowych i JPK_VAT oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań


Prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obejmuje:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • naliczanie czynszów i funduszu remontowego
 • rozliczanie tzw. mediów (woda, co)
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań


W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:
 • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje VAT wraz z obsługą w zakresie JPK-VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki


W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:
 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
Copyright : ARBITRANS Spółka z o.o. 2010-2019 r.  |  Polityka prywatności